Text Size

Świadczenia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych na rok 2021

Informujemy, że Sanatorium Uzdrowiskowe "Krystynka" Sp. z o.o. w Ciechocinku przystąpiło do uruchomionego przez NFZ rządowego programu "Świadczenia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych na rok 2021".

Oferta skierowana jest do osób z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności (lub posiadających orzeczenie równoważne), powyżej 16 roku życia. Z programu można skorzystać BEZ SKIEROWANIA w wybranych na drodze konkursu placówkach. Świadczenia finansowane są ze środków publicznych.

Kto może skorzystać ze świadczeń w ramach programu?
a) Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim albo umiarkowanym (albo orzeczenie równoważne) powyżej 16 roku życia.
b) Osoby spełniające kryterium powyżej, których stan funkcjonalny rokuje do poprawy samodzielności, poprawy funkcjonowania w środowisku oraz aktywizacji społecznej.

Kto nie może skorzystać ze świadczeń w ramach programu?
a) Osoby, u których na podstawie oceny funkcjonalnej, nie stwierdzono medycznych wskazań do otrzymania świadczeń z zakresu programu.
b) Osoby, które korzystają ze świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej w tym samym terminie w naszym sanatorium lub w innych podmiotach leczniczych.
c) Osoby objęte świadczeniami w ramach innych zakresów świadczeń między innymi: fizjoterapia ambulatoryjna, opieka długoterminowa, opieka koordynowana, opieka hospicyjna itd.,
d) Osoby, które są w ostrej fazie choroby psychicznej lub uzależnienia.

Co wchodzi w skład programu?
a) Wizyty fizjoterapeutyczne (w liczbie adekwatnej do potrzeb pacjenta, nie mniejszej jednak niż 2 wizyty - po jednej na początku i na końcu każdego cyklu terapeutycznego).
b) Cykl terapeutyczny obejmujący do 10 dni zabiegowych. Pacjentowi przysługuje w programie nie więcej niż 5 zabiegów dziennie, w tym co najmniej 3 zabiegi z zakresu kinezyterapii, przy czym nie więcej niż jedna kinezyterapia grupowa.
c) Edukacja pacjenta w zakresie samoopieki i sposobu wykonywania czynności dnia codziennego oraz czynności zawodowych w sposób uwzględniający posiadane zaburzenia; nauka ćwiczeń do wykonywania przez pacjenta w domu samodzielnie lub przy wsparciu opiekunów lub członków rodziny; edukacja w zakresie doboru i nauki korzystania z wyrobów medycznych (przedmiotów ortopedycznych).

Zasady przyjęć
Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 54 283 62 21 wew. 539 od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-14:30.

Rejestracja na rehabilitację możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

 

.

Sanatorium Uzdrowiskowe "Krystynka"
87-720 Ciechocinek, ul. Polna 16

tel. 54 283 62 21
mobile 605 583 940
fax 54 283 64 53
krystynka@ciechocinek.pl
www.sanatoriumkrystynka.pl

infolinia: 801 011 287

Filmy