Text Size
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Sanatorium we dwoje - czy to możliwe?

NFZ nie ma obowiązku kierowania do sanatorium małżeństw lub par, ale może uwzględnić taką prośbę.
Gdy w tym samym czasie i do jednego sanatorium chce wyjechać para małżonków, partnerów lub znajomych, jest to możliwe, ale trzeba spełnić określone warunki.

Aby urzędnicy NFZ przychylnym okiem spojrzeli na prośbę o leczenie uzdrowiskowe w tym samym terminie w jednym uzdrowisku, trzeba złożyć skierowania w tym samym czasie oraz uzyskać aprobatę na ten sam rodzaj i profil leczenia przez lekarza balneologa.

Dziennik Gazeta Prawna radzi, by skierowania wystawione dla obojga partnerów zapakować do wspólnej koperty i złożyć je razem we własnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Dobrze jest też dołączyć informację o chęci wspólnego wyjazdu, ale nie jest to absolutnie konieczne.

Co prawda NFZ nie ma obowiązku kierowania małżeństw lub innych zabiegających o to osób na wspólną kurację, ale na ogół stara się to robić. Mogą to być osoby pozostające w związkach partnerskich, ale również np. koleżanki.

Jednoczesne złożenie skierowania nie zapewnia jednak, a jedynie umożliwia wspólny pobyt.

Każdy wniosek jest osobno oceniany przez lekarza balneologa w oddziale NFZ. A zatem profile leczenia wskazane przez lekarza pierwszego kontaktu dla każdego z partnerów nie mogą się wykluczać, a balneolog musi wyznaczyć podobny zakres i tryb leczenia. Warto wiedzieć, że każde formalne niedociągnięcie w dokumentacji, które spowoduje żądanie uzupełnienia lub konieczność weryfikacji skierowania, mogą uniemożliwić wspólny wyjazd.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora 08 listopada 2016 10:56

 

Sanatorium Uzdrowiskowe "Krystynka"
87-720 Ciechocinek, ul. Polna 16

tel. 54 283 62 21
mobile 605 583 940
fax 54 283 64 53
krystynka@ciechocinek.pl
www.sanatoriumkrystynka.pl

infolinia: 801 011 287

Filmy