Text Size
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Opozycjoniści w PRL otrzymają do 3,5 tys. zł na leczenie uzdrowiskowe

Od 1,5 do 3,5 tys. zł dofinansowania na leczenie uzdrowiskowe będą mogli otrzymać działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane w PRL. Pieniądze mają być wypłacane od 1 stycznia 2017 r.

Nowy program pomocy ogłosił Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.


- Osoby walczące z reżimem komunistycznym płaciły zdrowiem za swoją niezłomną postawę. Okres oczekiwania na pobyt w sanatoriach trwa dwa lub nawet trzy lata. Dlatego podjąłem decyzję o wdrożeniu programu, który umożliwi sfinansowanie przez urząd pobytu sanatoryjnego, a przez to skróci czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe - podkreślił w poniedziałek Jan Józef Kasprzyk, p.o. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Pilotaż już był, od 1 stycznia rusza pełny program

Jak zaznaczył Kasprzyk, obecnie program ten jest - obok nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych - jednym z priorytetów kierowanego przez niego urzędu.

- Pilotażowo program działał już w ostatnim półroczu i został bardzo dobrze przyjęty przez środowiska dawnych opozycjonistów. Z tej formy pomocy skorzystały już 132 osoby - dodał Kasprzyk.

Pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe przyznawana będzie na wniosek osoby posiadającej status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. W zależności od sytuacji materialnej osoby uprawnionej dofinansowanie na leczenie uzdrowiskowe od 1 stycznia 2017 r. wyniesie od 1,5 do 3,5 tys. zł. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej urzędu www.kombatanci.gov.pl.

Zgodnie z uchwaloną w 2015 r. ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych, do 9 grudnia br. wpłynęło 2556 wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub/i osoby represjonowanej z powodów politycznych. W przypadku 1900 osób szef urzędu wydał decyzje potwierdzające ten status. W 206 sprawach odmówiono potwierdzenia statusu. W pozostałych sprawach toczy się postępowanie administracyjne, np. oczekują na decyzje Instytutu Pamięci Narodowej, które są niezbędne do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Pomoc jest znacznie szersza

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zapewnia, że nowy program dofinansowań na leczenie uzdrowiskowe jest tylko jedną z form pomocy kierowanej do dawnych opozycjonistów. W mijającym roku urząd udzielił wsparcia 637 osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, na łączną kwotę 1 745 591 zł. Dodatkowo 488 osób zostało objętych programem świadczenia pieniężnego wynoszącego 400 zł miesięcznie.

Ponadto Urząd wspiera prace parlamentarne na rzecz nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych. Senacki projekt w tej sprawie obecnie procedowany jest w sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny.


- Głównym założeniem nowelizacji ustawy jest zniesienie drastycznych kryteriów dochodowych obowiązujących obecnie i ograniczających możliwość udzielania wparcia wielu działaczom i osobom represjonowanym. Pragniemy, aby wszyscy działacze dawnej opozycji otrzymali, bez względu na posiadane dochody, bezterminowe świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł miesięcznie. To kwota taka sama, jaką otrzymują kombatanci - tłumaczył Kasprzyk.


Jak dodał, urząd stara się też o to, by opozycjoniści z PRL i osoby represjonowane mogły mieć ulgę w wysokości 51 proc. na krajowe przejazdy koleją i publicznymi autobusami (analogicznie jak u kombatantów). Zgodnie z projektem noweli, będą też oni mogli korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

zobacz naszą ofertę

 

Źródło: PAP/Rynek Seniora 12 grudnia 2016

 

Sanatorium Uzdrowiskowe "Krystynka"
87-720 Ciechocinek, ul. Polna 16

tel. 54 283 62 21
mobile 605 583 940
fax 54 283 64 53
krystynka@ciechocinek.pl
www.sanatoriumkrystynka.pl

infolinia: 801 011 287

Filmy